Téjékoztatás!!

A Magyar Parlament 2015 év decemberében megalkotta a kéményseprés szóló 2015 évi CCXI számú törvényt, melynek alapján a Magyar Kémény Kft által ellátott területeken az érintett önkormányzatok a finanszírozás bizonytalanságára hivatkozva 2016. június 30 illetve 2016 július 15 napjával felmondták a társaságunkkal kötött hosszútávú szerződéseket. Az önkormányzatok levelükben jelezték, hogy a felmondásnak nincsen olyan indoka, mely szerint elégedetlenek lettek volna szolgáltatás minőségével vagy az ellátás biztonságával.

Ezt követően törvénynek megfelelően a Katasztrófavédelem fogja a lakosság részére a szolgáltatást ingyenesen ellátni. A jogszabály értelmében ellenszolgáltatás nélkül kell a kéményseprőnek kötelező sormunkát elvégeznie.

A Magyar Kémény Kft átadott valamennyi adatot a Katasztrófavédelem részére, a szolgáltatás megszűntét követően semmilyen kéménysepréssel kapcsolatos tevékenységet nem végez, nem végezhet, ügyfélszolgálatot nem tart fenn, felvilágosítást, tájékoztatást nem nyújt a lakosság részére.

Kérjük, hogy valamennyi problémájukkal, kérésükkel keressék a Katasztrófavédelem illetékeseit az alábbi telefonszám​on:1818